online konzultácie

Pokyny pre pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 (05/2020)

Najnovšie pokyny pre našich pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS – Co V-2

Vážení pacienti.

Radi by sme Vás ubezpečili, že súkromné zdravotnícke zariadenie Proktovena je pre Vás aj v tejto dobe úplne bezpečné. V súvislosti s ochorením COVID-19 dodržiavame odporučené hygienické postupy zabraňujúce vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Všetkým záujemcov o vyšetrenie a liečbu v našom zdravotníckom zariadení žiadame, aby si prečítali a dodržali nasledujúce pokyny:

Každý pacient a návštevník musí mať rúško.
Každému pacientovi bude bezkontaktne odmeraná teplota. Ak sa u pacienta vyskytne zvýšená teplota (nad 37,2°C), nebude ošetrený a bude mu odporučené navštíviť svojho praktického lekára.

Na recepcii, pri vstupe si každý pacient vydezinfikuje ruky.
Pacienti musia chodiť na vyšetrenie a liečbu sami, sprevádzajúcej  osoby. Sprevádzajúca osoba je povolená len v prípade, ak pacient nie je schopný prísť sám. Pre sprevádzajúcu osobu platia rovnaké hygienické pravidla ako pre pacienta.

Každý pacient (prípadne jeho sprievodná osoba) je povinný podpísať čestné prehlásenie, v ktorom potvrdí, že v poslednom týždni na sebe nepozoroval žiadny z uvedených príznakov:

Zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť (sťažené dýchanie), bolesti svalov alebo pocit nadmernej únavy, tráviace problémy – bolesti brucha, hnačky, pocit nevoľnosti, zvracanie, stratu čuchu.
Nebol za posledných 14 dní v zahraničí, alebo necestoval lietadlom.
Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia alebo cestovala lietadlom.
Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala príznaky chrípkového ochorenia, mala zvýšenú teplotu, kašeľ nebo dýchavičnosť (sťažené dýchanie).
Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, pozitívne testovanou na COVID 19.

Vážení pacienti, vyššie uvedené opatrenia chránia Vás a aj našich zamestnancov, ďakujeme za ich dodržovanie.

Prajeme Vám pevné zdravie.

V mene celého kolektívu zamestnancov Proktovena
MUDr. Pavel Ištok
konateľ

Každý deň voľné termíny pre akútnych pacientov

22.4.2024 ( Pondelok ) 15:00 hod.