online konzultácie

Čo je trombóza, vznik, liečba a prevencia (Medichir s.r.o., 11/2021)

Čo je trombóza?

Mnoho ľudí ju vníma hlavne ako problém tých, ktorí majú problém s kŕčovými žilami, majú pravdu? U pacientov s kŕčovými žilami   hlavne pri refluxe  t.j. spätnom toku krvi v povrchovej žile sa častejšie objavujú povrchové zápaly žil nazývané tromboflebitída,  ktorá zriedkavo môže prejsť aj na trombózu hlbokých žil nazývanú phlebotrombózu.

Čo sú najčastejšie rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvniť vznik trombózy?

Rizikové faktory sú:

 • porucha zrážania krvi (vrodená, získaná)
 • skryté nádorové ochorenie
 • u dlhodobo chorého človeka s obmedzenou pohyblivosťou
 • u pacienta ležiaceho v nemocnici
 • u pacienta, ktorý podstupuje operačný zákrok
 • u pacienta, ktorý trpí závažnou internou chorobou (srdcové ochorenie, rakovina, cievna mozgová príhoda, závažná infekcia)
 • u starších ľudí
 • u tehotných žien
 • u osôb so sadrovým obväzom dolnej končatiny
 • obezita
 • hormonálna antikoncepcia

Možno zdravým životným štýlom významne znížiť riziko vzniku trombózy?

Základom prevencie je trombózy  je zmeniť životný štýl a hlavne mať  dostatok pohybu.  Pravidelný šport podporuje zdravie kardiovaskulárneho systému a zvyšuje prúdenie krvi. Prestávky na pohyb by ste si mali dať aj počas sedavej práce. Správne stravovanie a pitný režim prispievajú k zdraviu celého tela, žíl a ciev. Jedálniček je potrebné upraviť tak, aby obsahoval dostatok všetkých potrebných živín, vitamínov a minerálov.

Dôležité je udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti a správna liečba ochorení, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak alebo vysoký cholesterol. V rámci prevencie je potrebné aj liečenie zápalových ochorení. Zápal sa môže prenášať krvným riečiskom a poškodiť žily. Dajte si pozor hlavne na infekcie zubov, očí, horných ciest dýchacích a močových ciest.

Doležité fakty o tromboze a prečo je dôležité o nech hovoriť ?

Žilová trombóza, alebo vznik krvnej zrazeniny v cieve, je tretím najbežnejším kardiovaskulárnym ochorením západného sveta, každý rok sa vyskytuje u 0,1 % obyvateľov.

Hlboká žilová trombóza, niekedy tiež flebotrombóza, vzniká v hlbokých žilách nášho tela nahromadením krvi a vznikom krvnej zrazeniny. Obvykle vzniká v hlbokých žilách lýtkových, stehenných alebo panvových. Takmer 50 % pacientov s flebotrombózou, ktorí nie sú liečení, dostane pľúcnu embóliu. 

- Ako sa trombóza prejavuje? Kedy už skutočne netreba váhať s návštevou odborníka?

Príznaky trombózy

Trombóza má širokú škálu príznakov, ktoré závisia od toho, kde sa v organizme v cievach nachádza zrazenina krvi čiže trombóza . Je veľmi dôležité  pri objavení sa nižšie opísaných príznakov čo najskôr urobiť ultrazvukové vyšetrenie s farebným, dopplerom s mapovaním žil, aby sme predišli možným komplikáciám  hlavne pľúcnej embólii a posttrombotickému syndrómu .

Trombózy rozlišujeme podľa miesta prekážky v cievach , či sú vo vénach tj v žilách ktoré robia návrat odkysličenej krvi  do srdca alebo v artériách tj. v prívodných cievach idúcej od srdca na perifériu a zabezpečujú  zásobovanie periférie kyslím a živinami .

Miesta kde sa môže objaviť trombus :

 1. Venózne ( žilové) trombózy
  1. Dolné končatiny
   1. Hlboký žilný systém dolných končatín
   2. Povrchový žilný systém dolných končatín
  2. Horné končatiny
   1. Hlboký žilný systém dolných končatín
   2. Povrchový žilný systém dolných končatín
  3. vény brušnej dutiny : vena cava inferior, Iliacké vény mesenterické cievy, vény obličiek , vény pečene   a pod.
 2. Arteriálne trombózy
  1. Dolných končatín
  2. Horných končatín
  3. Artérii brušnej dutiny
  4. Pľúcne artérie
  5. Srdcové artérie
  6. Mozgové artérie

Hlboká žilová trombóza dolných končatín postihuje prevažne hlboký žilový systém dolných končatín. A vyskytuje sa z všetkých trombóz najčastejšie Hlavné lokálne príznaky sú: jednostranný opuch a bolesť končatiny, tŕpnutie niekedy aj kŕče. Podľa miesta opuchu je možné určiť, kde sa trombóza nachádza, či na predkolení, stehne alebo malej panve. V akútnom štádiu tohto typu trombózy  môže byť opuch na postihnutej končatine  na predkolení väčší o 4-6 cm. Noha a prsty môžu byť sfarbená do modra . Pacient si môže bolesť zameniť s bolesťou nôh kvôli zvýšenej námahe alebo bolesťou z počasia. Rozsiahle trombózy sú sprevádzané aj celkovými príznakmi, ako je zvýšená telesná teplota, nízky tlak krvi, zvýšený pulz, môže dôjsť až ku vzniku šokového stavu. Treba však pripomenúť aj fakt, že niektoré hlboké žilové trombózy sú na začiatku asymptomatické. Môžu sa prejaviť až neskôr, nebezpečnou komplikáciou známou ako pľúcna embólia, kedy sa po skúmaní pričiny embólie zistia trombózy v hlbokom žilnom systéme, Tieto tromby sa odtrhli a cez dolnú dutú žilu  prejdú do pľúc a spôsobia pľúcnu embóliu  nazývanú  embóliu artérie pulmonalis. Jej typickými príznakmi je náhle vzniknutá bolesť na hrudníku, sťažené dýchanie , nemožnosť sa nadýchnuť  potenie, bledá pokožka, vykašlaním krvi, vysoký pulz.

U niektorým pacientov po prekovaní  hlbokej venóznej trombózy vzniká posttrombotický syndróm pri ktorom krv stagnuje v poškodenej cieve a prejavuje sa dlhodobými bolesťami a opuchom končatiny so sklonom ku tvorbe otvorených defektov).

Zápal žil s trombom nachádzame aj na povrchovom žilnom systéme a hovoríme mu Tromboflebitída. Typickým príznakom je bolestivosť  priamo nad začervenaným zdurením žily , pri ktorom pod kožou nahmatáme pruhovité zateplenie bolestivé na dotyk. NA rozdiel od hlbokej žilnej trombózy zriedkavo spôsobuje pľúcnu embóliu .

Prejavy zrazeniny v mozgu a srdci zahŕňajú náhlu, silnú bolesť, sťažené dýchanie a nevoľnosť. Bežné je tŕpnutie jednej polovice tela, bledá až modrá pokožka a potenie. Trombózu v obličke sprevádza okrem bolesti aj krv v moči, nevoľnosť a zvracanie. Medzi časté miesta vzniku zrazeniny patria aj črevá, príznaky zahŕňajú bolesť a kŕče v bruchu, ťažkosti s vyprázdňovaním, nízkym tlakom a nadmerným potením a považujeme  ich za náhlu brušnú príhodu.

Arteriálne trombózy  dolných končatín sa prejavujú silnou náhlou akútnou bolesťou , ktorá je spôsobená nedokrveným periférie chladnými prstami ktoré sú likvidne  a chladné . Pri arteriálnom type trombózy treba čo najskôr odstrániť príčinu trombu, aby nedošlo k ireverzibilným zmenám periférie a hlavne predchádzať gangréne .

Ako sa trombóza diagnostikuje a ako prebieha následná liečba?

Diagnostika hlbokej žilovej trombózy. Ak sa u Vás objavili príznaky hlbokej žilovej trombózy, treba čo najskôr navštíviť svojho praktického lekára. Lekár si prejde anamnézu a príznaky, ktoré sa u pacienta vyskytujú. Pretože sú príznaky hlbokej žilovej trombózy často nešpecifické a môžu sa vyskytovať u mnohých iných ochorení, je potrebné urobiť nasledujúce vyšetrenia.

Základom stanovenia diagnózy trombózy  je ultrazvukové vyšetrenie žíl s farebným dopplerom, kde sa snažíme diagnostikovať krvnú zrazeninu jej lokalizáciu a rozsah postihnutia žil. Pri podozrení na trombózu  sú dôležité aj krvné testy a to hlavne na D-dimér (Jeho negatívny výsledok môže na 97% vylúčiť hlbokú žilovú trombózu ak má hodnotu pod
0,5), a hemokoagulačné faktory ako INR, fibrinogen a zápalový ukazovateľ CRP. Dôležité je aj genetické vyšetrenie na tzv trombofilné stavy,  kedy výsledky z krvi obdržíme o cca mesiac. Jednou z najmodernejšou zobrazovacou metódou môže byť IVUS -  vnútrožilový ultrazvuk, kde z vpichu nad žilou pod ultrazvukom nasondujeme žilu a zavedieme drobnú ultrazvukovú sondu do žily a presne stanovíme prekážku v žile. Angio CT hrudníka využívame pri podozrení na pľúcnu embóliu, kde zistime rozsah pľúcneho postihnutia , alebo CT angiografia na zobrazenie žilnej fázy náplne na dolné a horné končatiny.

Liečba  žilovej trombozy:

Liečba. Liečba hlbokej venóznej trombózy musí byť komplexná a vyžaduje si 100% spoluprácu pacienta.

Najprv je hlavne medikamentózna  zameraná na rozpustenie krvných zrazenín, a neskor dlhodobá na posilnenie žilovej steny, kompresné pančuchy, intervenčná s priamym rozpustením trombu v mieste vzniku.

 1. Antikoagulačná liečba. Bráni ďalšiemu zväčšovaniu krvnej zrazeniny – trombu – a súčasne pomáha trombus rozpúšťať. Zabraňuje tomu, aby sa trombus odtrhol a bol zanesený do pľúc, kde by mohol spôsobiť embóliu. K liečbe hlbokej žilovej trombózy sa používajú dva druhy antikoagulačných liekov, heparín a warfarín.
 2. Používanie kompresných pančúch slúži ako prevencia bolestí dolných končatín a ich opuchov, súčasne znižujú riziko vzniku vredov predkolenia v miestach, kde prebehla trombóza. Kompresné pančuchy pomáhajú zabrániť vzniku tzv. posttrombotického syndrómu. Po prekonaní hlbokej žilovej trombózy je potrebné používať kompresné pančuchy pravidelne podľa pokynov lekára.
 3. Cvičenie. Vhodnou doplnkovou metódou liečby a prevencie opätovného prepuknutia hlbokej žilovej trombózy je cvičenie dolnými končatinami a pravidelné prechádzky.
 4. Elevácia dolných končatín. Pri elevácii dochádza k zníženiu tlaku v žilách.
 5. Endovaskulárna liečba hlbokej venóznej trombózy. V prípadoch rozsiahlej hlbokej venóznej trombózy postihujúcej hlboké žily panvy, stehna a prípadne aj ostatné žily končatiny nemusí byť štandardná liečba dostatočná a hlboká venózna trombóza veľakrát vedie k vzniku posttrombotického syndrómu s chronickým opuchom, bolestivosťou končatiny a tvorbe vredov na predkolení. Moderná intervenčná rádiológia je setriacou alternatívou pre pacienta v klasickej liečbe. Podávajú sa látky priamo rozpúšťajúce krvné zrazeniny, v kombinácii s mechanickým odstránením zrazenín zo žilového riečiska, minimálnym zásahom do integrity organizmu. Robí sa z malého vpichu v slabine alebo pod kolenom technikou tzv. farmakologickej a mechanickej trombektómie. Pri týchto technikách sa využívajú špeciálne cievky (katétre), ktoré sú v priebehu niekoľkých minút schopné odsať krvnú zrazeninu zo žilného riečiska a tým minimalizovať riziko pľúcnej embólie. Následne sa zabráni poškodeniu chlopňového žilového aparátu a tým vzniku posttrombotického syndrómu so všetkými jeho prejavmi.

Vyžaduje si "prekonanie" trombózy aj po liečbe zmenu životného štýlu alebo je to individuálne?

V rámci prevencie trombózy sa uplatňujú viaceré faktory:

 1. primeraná pohybová aktivita,
 2. pravidelné cvičenie
 3. vynechanie fajčenia
 4. Kompresívne pančuchy pri dlhom stání a športe
 5. vyvážená strava a udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti
 6. dostatočný pitný režim 
 7. Pri cestovaní lietadlom alebo pred dlhým cestovaním je vhodné použitie kompresných pančúch.

Oplatí sa dať si skontrolovať cievy aj preventívne?

Žily sa majú skontrolovať hlavne ak máme príznaky chronického žilného ochorenia , ktoré sú charakterizované opuchmi nôh, pacienti udávajú ťažké a nepokojne nohy majú viditeľné kŕčové žily  čo sú napríklad metličky – co je C1 štádium chronického žilného ochorenia  alebo viditeľné C2 varixy. Druhým  ukazovateľom na preventívne vyšetrenie žil je  rodinný výskyt kŕčových žil a výskyt prekonaných trombóz v rodine. U žien po potratoch sa pátra po vrodených trombofilných stavoch, pri ktorých je zvýšené riziko trombóz žil . a preto je tiež na mieste urobenie kompletného cievneho vyšetrenie s farebným dopplerom.

Veľmi dôležite je aj vyšetrenie artrérii a stanovene ABI indexov u diabetických  pacientov,

V súčasnosti sa slovo trombóza často skloňuje očkovaním proti covidu. Čo si v tomto prípade treba všímať?

Príznaky hlbokej žilovej trombózy často nešpecifické a môžu sa vyskytovať u mnohých iných ochorení, je potrebné urobiť nasledujúce vyšetrenia.

Zvlášť opatrný treba byt pri izolovanom opuchu predkolenia, spojeným s bolesťou a napätím. Môže jednať o trombózu na hlbokom žilnom systéme predkolenia, ak je opuch na stehne a predkolení tak je trombóza v stehnovej cieve , ak je opuchnutá  cela dolná končatina od slabiny po prsty tak sa môže jednať o vysokú tzv Iliackú trombózu .

Pri opuchu jednej dolnej končatiny a sťaženom dýchaní a bolesti na hrudníku je vaľká pravdepodobnosť  pľúcnej embólie. Vtedy treba čo najskôr navštíviť  lekára  a urobiť angio CT hrudníka a ultrazvuk dolných končatín a zahájiť čo najskôr liečbu s kompresívnou terapiou na dolné končatiny

Ako vzniká v organizme trombóza? Postihuje častejšie dolné končatiny?

Trombóza je vytvorenie krvnej zrazeniny čiže trombu a tým dôjde k ucpaniu ciev  hlavne vén ale aj artérii. Najčastejšie sa vyskytuje v hlbokých žilách na dolných končatinách čim sa bráni odtoku krvi.

Na  vzniku trombózy  sa podieľajú tieto tri hlavné  faktory , ktorým hovoríme  Virchowov trias :

 1. spomalenie krvného toku– napríklad imobilizácia, obmedzenie hybnosti,
 2.  hyperkoagulácia – zvýšená zrážanlivosť krvi,( tzv trombofilný stav) buď dedičná ( napr často sa vyskytujúci  Morbus Leiden)   alebo získaná ( pri chronických zápaloch, nádorových ochoreniach, vplyvom užívania niektorých liekov),
 3. poškodenie cievnej steny – často mechanicky po úrazoch, operáciách alebo patologických procesoch v blízkosti žíl.

Okrem týchto hlavných faktorov sa pri vzniku trombózy uplatňujú aj iné príčiny  ako  sú :

 • u dlhodobo chorého človeka s obmedzenou pohyblivosťou
 • u pacienta ležiaceho v nemocnici
 • u pacienta, ktorý podstupuje operačný zákrok
 • u pacienta, ktorý trpí závažnou internou chorobou (srdcové ochorenie, rakovina, cievna mozgová príhoda, závažná infekcia)
 • u starších ľudí
 • u tehotných žien
 • u osôb so sadrovým obväzom dolnej končatiny
 • obezita
 • hormonálna antikoncepcia

 

 

Každý deň voľné termíny pre akútnych pacientov

20.05.2024 ( Pondelok ) 11:45 hod., 12:45 hod.