online konzultácie

Info k problematike kožných znamienok (04/2020)

Problematika kožných znamienok

K tejto téme je na internete uverejnených veľa populárnych aj odborných článkov. Pokúsim sa zhrnúť stručne niekoľko podstatných poznatkov.

Nie všetky kožné znamienka sú “rizikové”. Je mýtom, že len tmavé znamienka sú nebezpečné. Znamienka môžu mať rôznu veľkosť, tvar, farbu, umiestnenie na tele, a pritom každé z nich môže, ale aj nemusí byť nebezpečné.

Znamienka sa odporúčajú odstraňovať, ak sú umiestnené na tvári - čiže sú permanentne vystavované slnečnému žiareniu, ak za posledný čas zmenili veľkosť, tvar, farbu, sú poslednú dobu svrbivé, alebo sa na nich vytvorila chrasta či zakrvácali. Preventívne odstraňujeme znamienka, ktoré sú trvalo dráždené, napr. okrajom spodnej bielizne, alebo boli poranené - zaškrabnuté pri česaní vo vlasatej časti, alebo pri prezliekaní.

Najčastejším rizikovým faktorom je slnečné žiarenie pri nadmernom opaľování. Za veľmi rizikové sa pokladá vystavovanie kože žiareniu v soláriách.

Vyšetrenie a posúdenie znamienka vykonáva kožný lekár, alebo chirurg, venujúci sa tejto problematike. Vyšetruje sa pomocou špeciálnej lupy (dermatoskopu), toto vyšetrenie je rýchle a nebolestivé. Vyšetrenie u chirurga je istou úsporou času, nakoľko pacientovi môže byť znamienko hneď odstránené. Je viacero možností odstránenia, pričom záleží na veľkosti, charaktere znamienka či jeho lokalite. Možnosťou je chirurgické odstránenie (s ohľadom na lokalitu, bezpečnosť a estetický výsledok zákroku), prípadne laserom, RFA alebo elektrokauterom. Chirurgicky odstránené znamienko sa vždy odosiela na histologické vyšetrenie pre precízne určenie jeho mikroskopickej štruktúry.

Voľné termíny pre akútnych pacientov

17.06.2024 (Pondelok) 11:30 hod., 13:15 hod.