online konzultácie
  • Infúzie na rozšírenie ciev, liečba cievnych ochorení a diabetickej nohy
  • Analgetické na vertebrogénny algický syndróm

Pre akútnych pacientov mame voľne termíny, bližšie informácie Vám poskytne naša recepčná na tel.č. : +421 911 700 374