online konzultácie
  • Infúzie na rozšírenie ciev, liečba cievnych ochorení a diabetickej nohy
  • Analgetické na vertebrogénny algický syndróm