online konzultácie
  • Infúzie na rozšírenie ciev, liečba cievnych ochorení a diabetickej nohy
  • Analgetické na vertebrogénny algický syndróm

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia.

Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.