online konzultácie
VENÓZNY CHIRURG
MUDr. Lýdia Schillerová

Od ukončenia vysokoškolského štúdia v 2005 je zamestnaná na Klinike cievnej chirurgie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. kde v r. 2012 aj spravila špecializačnú skúšku v odbore Cievna chirurgia. Na KCCH sa zaoberá chirurgickou liečbou pacientov s ochoreniami cievneho systému – bypassové operácie pre aterosklerotické obliterujúce ochorenie tepien, liečba aneuryziem brušnej aorty, ako aj aneuryziem končatinových tepien; operácie vetiev brušnej aorty. Chirurgická liečba tepien zásobujúcich mozog – karotické endarterektómie; liečba CHVI – chronickej venóznej insuficiencie – varixov dolných končatín – chirurgická, ako aj iné, miniinvazívne modality – RFA).

V rokoch 2014-2016 pracovala aj ako externý cievny chirurg v Medissimo – Nemocnica s poliklinikou, Bratislava, kde sa zaoberala chirurgickou liečbou arterio-venóznych fistúl – prístupov pre hemodialýzu.

Od r. 2018 sa stala súčasťou tímu odborníkov v Proktovene, kde sa venuje diagnostike a liečbe cievnych ochorení od fyzikálneho vyšetrenia cez ultrasonografiu po ambulantné operačné zákroky.

V rámci odbornej činnosti sa venuje aj prednáškovej činnosti a vzdelávaniu študentov medicíny a ošetrovateľstva v rámci KCCh NÚSCH, a.s., LFUK a SZU. Pasívne aj aktívne sa zúčastňuje prednáškovej činnosti na odborných kongresoch na Slovensku aj v zahraničí.

Je členkou viacerých odborných spoločností – SLK, SLS – sekcia cievna chirurgia, ESVS.

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia.

Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.