online konzultácie
Chirurg, proktológ, kolonoskopia

MUDr. Marek Ševčík

MUDr. Marek Ševčík

Priebeh zamestnaní

2/2012-súčasnosť

  • III.Chirurgická klinika UK, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava/ Chirurg

8/2009-1/2012

  • Všeobecná nemocnica Forlife Komárno/ Chirurg

Popis práce: Akútne a plánované operácie pacientov s benígnymi a malígnymi ochoreniami tráviaceho traktu, proktologické operácie, operácie prietrží, prsníkov, varixov dolných končatín, ochorení kože, podkožia a mäkkých tkanív.

Prevádzanie diagnostických a terapeutických endoskopií na tráviacom trakte /ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia, rektoskopia, PEG/.
Praktická a teoretická výučba študentov Lekárskej fakulty UK v predmete Chirugia.

Vzdelanie

  • 2014 – Špecializácia v obore Chirugia, Slovenska zdravotnicka univerzita, Bratislava.
  • 2009- MUDr.- Univerzita Komenského, Bratislava.

Zahraničné študijné pobyty

  • 2007- Universita degli studi di Parma /Univerzita v Parme/, Taliansko.
  • 2008- Semmelweis Egytem /Semmelweisova univerzita/, Budapešť, Maďarsko.
  • 2009- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas /Litovská zdravotnícka univerzita/, Kaunas, Litva

Sústavné vzdelávanie:

Pravidelná aktívna a pasívna účasť na domácich a medzinárodných kongresoch- Krakov, Budapešť, Praha, Viedeň, Hamburg, Barcelona.

Certifikát z absolvovania kurzu MILOS /Mini or less open sublay operation/, 2019, Hamburg.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

  • Anglický jazyk C1
  • Taliansky jazyk B2

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia.

Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.