online konzultácie

Oznámenia v súvislosti s COVID-19

Vážení pacienti,

radi by sme Vás ubezpečili, že súkromné  zdravotnícke zariadenie Proktovena je pre Vás aj v tejto dobe úplne bezpečné. V súvislosti s ochorením COVID-19 dodržiavame doporučené hygienické  postupy zabraňujúce vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia. Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.

Všetkým záujemcov o vyšetrenie a liečbu v našom zdravotníckom zariadení žiadame, aby si prečítali a dodržali nasledujúce pokyny:

  • Každý pacient a návštevník musí mať rúško.
  • Každému pacientovi bude bezkontaktne odmeraná teplota. Pokiaľ sa nájde zvýšená teplota (nad 37,2 st.), pacient nebude ošetrený, bude mu doporučené navštíviť svojho praktického lekára.
  • Každý pacient si pri vstupe na recepcií vydezinfikuje ruky bezkontaktným dávkovačom
  • Pacienti musia chodiť na vyšetrenia a liečbu sami, bez rodinných príslušníkov. Sprievodca pacienta je povolený len v tom prípade, ak je pacient neschopný prísť sám. Pre doprovod platia rovnaké hygienická pravidla ako pro pacienta.
  • Každý pacient (prípadne jeho doprovod) je povinný podpísať čestné prehlásenie, v ktorom potvrdí, že
  • V poslednom týždni na sebe nepozoroval žiadny z uvedených príznakov : zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť (sťažené dýchanie), bolesti svalov alebo pocit nadmernej únavy, tráviace problémy – bolesti brucha, hnačky, pocit nevoľnosti, zvracanie, stratu čuchu
  • Nebol za posledných 14 dní v zahraničí, alebo necestoval lietadlom.
  • Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia alebo cestovala lietadlom.
  • Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala príznaky chrípkového ochorenia, mala zvýšenú teplotu, kašeľ alebo dýchavičnosť (sťažené dýchanie).
  • Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, pozitívne testovanou na COVID 19 .

Vyššie uvedené opatrenia chránia vás a aj našich zamestnancov, ďakujeme za ich dodržovanie.

Prajeme Vám pevné zdravie.

Menom kolektívu zamestnancov Proktovena

MUDr. Pavel Ištok

konateľ

Spať

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia.

Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.