online konzultácie

Oznámenia v súvislosti s COVID-19

Vážení pacienti,

radi by sme vás ubezpečili, že súkromné  zdravotnícke zariadenie Proktovena je pre vás aj v tejto dobe úplne bezpečné. V súvislosti s ochorením COVID-19 dodržiavame doporučené hygienické  postupy zabraňujúce vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia. Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.

Všetkých záujemcov o vyšetrenie a liečbu v našom zdravotníckom zariadení žiadame, aby si prečítali a dodržali nasledujúce pokyny:

  • Každý pacient a návštevník musí mať rúško.
  • Každému pacientovi bude bezkontaktne odmeraná teplota. Pokiaľ sa nájde zvýšená teplota (nad 37,2 st.), pacient nebude ošetrený, bude mu doporučené navštíviť svojho praktického lekára.
  • Každý pacient si pri vstupe na recepcií vydezinfikuje ruky bezkontaktným dávkovačom
  • Pacienti musia chodiť na vyšetrenia a liečbu sami, bez rodinných príslušníkov. Sprievodca pacienta je povolený len v tom prípade, ak je pacient neschopný prísť sám. Pre doprovod platia rovnaké hygienické pravidlá ako pre pacienta.
  • Každý pacient (prípadne jeho doprovod) je povinný podpísať čestné prehlásenie, v ktorom potvrdí, že
  • V poslednom týždni na sebe nepozoroval žiadny z uvedených príznakov : zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť (sťažené dýchanie), bolesti svalov alebo pocit nadmernej únavy, tráviace problémy – bolesti brucha, hnačky, pocit nevoľnosti, zvracanie, stratu čuchu
  • Nebol za posledných 14 dní v zahraničí, alebo necestoval lietadlom.
  • Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia alebo cestovala lietadlom.
  • Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala príznaky chrípkového ochorenia, mala zvýšenú teplotu, kašeľ alebo dýchavičnosť (sťažené dýchanie).
  • Nebol za posledných 14 dní v kontakte s osobou, pozitívne testovanou na COVID 19 .

Vyššie uvedené opatrenia chránia vás a aj našich zamestnancov, ďakujeme za ich dodržovanie.

Prajeme vám pevné zdravie.

Menom kolektívu zamestnancov Proktovena

MUDr. Pavel Ištok

konateľ

Spať