online konzultácie
Chirurg

MUDr. Ivan Novák

MUDr. Ivan Novák

Starší sekundárny lekár chirurgického odd. OÚNZ v Liptovskom Mikuláši – chirurgické oddelenie NsP Liptovský Mikuláš – zameranie všeobecná, brušná chirurgia, plastická a rekonštrukčná chirurgia.

Vedúci lekár chirurgického odd. v rámci technickej pomoci Ministerstva zdravotníctva – severná Afrika.

Kvalifikačná atestácia II. stupňa z chirurgie.

Zástupca primára chirurgického odd. a riaditeľ Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Atestácia z revízneho lekárstva, úväzkový lekár chirurgického oddelenia Vojenskej nemocnice v Bratislave a vedúci oddelenia GR Spoločnej zdravotnej poisťovne.

Odborný garant pre chirurgiu v súkromnom zariadení MedicalCare s.r.o. Bratislava.

Ambulancie ošetrujú pacientov bez obmedzenia.

Návšteva chirurgickej ambulancie patrí medzi výnimky zo zákazu vychádzania za neodkladnou starostlivosťou i mimo okresu. Preukázať sa môžte lekárskym nálezom alebo rezerváciou.